Assessment Center & Development Center

Bij het ontdekken van nieuw talent kan u kiezen voor een weloverwogen aanwervingsbeleid. Breng competenties op een adequate manier in kaart om de juiste keuze te maken. Van zodra het talent aan boord is, is een goed doorgroeibeleid van belang. Op die manier brengt u de competenties binnen uw organisatie in kaart op de meest efficiënte manier.

Assessment Center

Een weloverwogen aanwerving

  • U wil de juiste keuze maken in een aanwervingsproces m.a.w. u wil de persoon met de juiste competenties op de juiste plaats
  • U wil er zeker van zijn dat een kandidaat niet enkel over de juiste functie-gerelateerde competenties beschikt, maar ook pastbinnen uw bedrijfscultuur (met zijn eigen waarden en visie)
Om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt, kan u beroep doen op een assessment center. Ook wanneer u een aanwerving doet via Select HR, kan een assessment u extra zekerheid bieden. Een assessment wordt uitgevoerd door de experts van Select Consultancy. Dit team opereert volledig onafhankelijk van het Select HR team. Zo bent u zeker van een onafhankelijk oordeel.


Development Center

Uw medewerkers ontwikkelen

  • U wil bij interne groei van een werknemer zicht krijgen op zijn potentieel, zijn sterktes en zijn ontwikkelpunten
  • U wil een objectieve, neutrale en betrouwbare evaluatie die verschillende kandidaten op dezelfde manier benadert

Ook hier kan u rekenen op onze experts. Voorafgaand aan een Development Center stellen we een competentieprofiel op maat op. Welke competenties moeten worden afgetoetst? Op basis daarvanworden de geschikte tools geselecteerd. U heeft steeds de keuze uit verschillende soorten tests: persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten, vaardigheidstesten, diepte-interview STAR-R, assessmentoefeningen,...

Analyse competentieprofiel
Onze experts starten hun AC/DC met een grondige analyse van de functie en van uw bedrijf. In nauw overleg met u, stellen wij het competentieprofiel op maat op. De te evalueren competenties worden bepaald en verder gedefinieerd.
Een waaier aan testen
Op basis van het competentieprofiel worden de geschikte tools geselecteerd (persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten, vaardigheidstesten, diepte-interview STAR-R, assessmentoefeningen,..). Na de uitvoering van het AC/DC in één van onze kantoren volgt de verwerking van de gegevens.
Uitgebreid rapport
De resultaten worden gedeeld in een uitgebreid en overzichtelijk rapport en worden ook steeds mondeling teruggekoppeld naar zowel kandidaat als bedrijf. Daarnaast gebeurt er steeds een opvolging van de aangeworven of doorgegroeide werknemer.

Neem contact op met onze expert

David DecoucheManager Outplacement & Consultancy